Nique

20x40cm, kleurpotlood, 2020

20x40cm, kleurpotlood, 2020